Czas miejsce

Kampus Uniwersytetu Gdańskiego

Centrum Filmowe UG w Bibliotece Głównej

Wydział Filologii UG